Skip to main content

rnaSPAdes: De Novo RNA-Seq Assembler

rnaSPAdes is a de novo transcriptome assembler based on SPAdes genome assembler.

rnaSPAdes manual (v0.1.1)

Download rnaSPAdes Linux binaries

Download rnaSPAdes source code